Czym różni się przegląd okresowy od serwisowego dla maszyn budowlanych?

Doraźna naprawa maszyn budowlanych i ich serwis nie są tym samym, co przeglądy okresowe, a także służą innym celom. Dzięki regularnym przeglądom okresowym maszyn budowlanych można też uniknąć konieczności ich naprawy i zapobiec w ten sposób kosztownym przestojom na placu budowy. Co warto wiedzieć o przeglądzie maszyn budowlanych i czym różni się przegląd okresowy od serwisowego?

Przeglądy serwisowe i naprawa maszyn budowlanych – co warto o nich wiedzieć?

Naprawa maszyn budowlanych ma miejsce, kiedy doszło już do nieprawidłowego działania urządzenia i jego usterki. Często naprawę zainicjować mogą też ustalenia poczynione przez technika w trakcie przeglądu serwisowego, który zleca się najczęściej z kolei zawsze wtedy, gdy koparka czy ładowarka zaczynają wysyłać jakieś niepokojące sygnały w czasie pracy. Takimi sygnałami mogą być np.: hałas podczas działania, nadmierne drgania maszyny, nagrzewanie się, brak precyzji działania, mniejsza efektywność. Są to oznaki, które mogą wskazywać na to, że ze sprzętem budowlanym dzieje się coś złego i potrzebna jest pilna kontrola ich stanu. Temu właśnie służą w praktyce przeglądy serwisowe maszyn budowlanych – ocenie ich stanu technicznego. W zależności od rezultatu przeglądu jego następstwem może być regulacja pracy nieprawidłowo działających podzespołów, ich konserwacja, wymiana, a czasami naprawa maszyn budowlanych. Przeglądy serwisowe maszyn budowlanych warto przeprowadzać także np. przed tzw. gorącym sezonem, a także po okresie intensywnej eksploatacji wykorzystywanych maszyn.

Na czym polega przegląd okresowy maszyn budowlanych?

Przeglądy okresowe maszyn budowlanych wywoływane są nie tyle przez jakiś niepokojący sygnał lub usterkę sprzętu, ile stanowią ważny element przeciwdziałania poważnym awariom tych maszyn i powinny mieć systematyczny charakter. Przegląd okresowy maszyny budowlanej zleca się co pewien stały okres, np. raz lub dwa razy w roku, aby sprawdzić stan techniczny maszyny i zyskać pewność, że żaden z jej komponentów nie wymaga naprawy lub wymiany. W czasie przeglądów okresowych specjaliści nie tylko oceniają stan wszystkich komponentów maszyny, ale też testują ich wytrzymałość i działanie, wymieniają filtry i oleje, konserwują i smarują wymagające tego części. Często także dokonują kalibracji i diagnostyki komputerowej np. skrzyni biegów. Regularność przeglądów pozwala na stałe monitorowanie stanu maszyny. Ich celem nie jest więc naprawa maszyn budowlanych, ale próba skutecznego uniknięcia poważnych awarii kontrolowanych sprzętów.

Jaki wpływ mają przeglądy okresowe na częstotliwość naprawy maszyn budowlanych?

Eksperci z firmy BANAT (https://banat.pl/), której domeną działania są serwis i naprawa maszyn budowlanych, wyjaśniają, że regularne przeglądy stanu technicznego mają decydujący wpływ na to, jak sprawuje się na co dzień maszyna, zmniejszają ryzyko wystąpienia poważnej awarii maszyny oraz groźnych wypadków. BANAT to firma działająca na terenie całej Polski, która cieszy się doskonałą reputacją w branży, a serwis i naprawy maszyn budowlanych różnych marek są jej specjalnością od blisko 20 lat. Z doświadczenia mechaników BANAT wynika wniosek, że, jeśli usterka jakiegoś podzespołu koparki czy ładowarki lub jej nadmierne zużycie zostaną w porę dostrzeżone i usunięte, naprawa maszyn budowlanych może wcale nie być potrzebna, a nawet jeśli kiedyś nastąpi awaria doglądanego regularnie urządzenia, jej charakter nie musi być aż tak poważny. Zrealizowana w porę naprawa maszyny budowlanej będzie wówczas również mniej czasochłonna i zwykle tańsza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *